Земни буди

Земните буди или будите в тяло се почитат като въплъщения на природата на Буда.

Като земен буда покровител на юга се почита Кашяпа (Махакашяпа), по-възрастен ученик на Буда Шакямуни. Като земен буда покровител на запада се почита самият Буда Шакямуни. Будистите очакват въплъщението на земния буда на севера, Майтрея.


Майтрея 

Майтрея (кит. Миле, яп. Мироку, тиб. Майдар) е почитан във всички будистки страни; името му има смисъл на „свързан с дружба“ е етимологично сродно с името Митра. Възприеман е като буда и бодхисатва, всемилостив и състрадателен, с него са свързани своеобразни есхатологични очаквания, тъй като неговото въплъщение на земята (от небето Тушита) би възпълнило пространствено-времевото единство на света, представено в митологичната парадигма, т. е. би изчерпило преходните основания на преходния свят. Очакваното въплъщение на Майтрея ще настъпи, когато, според митологичния разказ, един справедлив управител управлява всички, а животът на хората продължава осемдесет и четири хиляди години.

Всеки буда има едно основно предназначение - да открива пред другите Дхарма в разбираемо слово. Никой от будите няма изключителен авторитет, защото те в еднаква степен носят природата на буда и имат собствени сфери на влияние, всеки от тях има свое поле на действие (будакшетра). Всъщност в митологичните представи няма устойчивост на броя на будите, според някои представи те могат да бъдат безкрайно много.Ступа на буда Маитрея в Дехрадун, Индия Начало > Религии > Будизъм > Буда > Земни буди


Реклама