Ничирен

Школа на японския будизъм, носеща името на своя основател, монахът Ничирен (1222-1282). Приеман от мнозина за еретик, той става влиятелна фигура в японския будизъм. Образован в традициите на Тендай и Шингон, Ничирен черпи принципите на учението си предимно от тези школи, но им дава специфична интерпретация и проповядва по-различен начин на религиозен живот. Формално началото на дейността на школата е поставено през 1253 год., когато Ничирен обявява учението, изложено в "Лотосовата сутра", за единствено истинното, а всички други будистки учения за деформиране на тази истина. Природните катаклизми и политическите кризи през този период (началото на периода Камакура), включително и монголската инвазия, той отдава на пренебрегването на учението на "Лотосовата сутра". Поради това, че се оказва опозиционер спрямо правителството и другите будистки школи, е заточен в продължение на 2 години на остров Садо, но после е върнат в Камакура след официално извинение.

В едно от своите съчинения, "Освобождение от слепотата", Ничирен се обявява за превъплъщение на бодхисатва Вишистачарита, на когото Буда Шакямуни е предал учението на "Лотосовата сутра" и твърди, че именно чрез тази сутра е дадено откровение на Шакямуни. Така в "последните дни на Дхарма" (ерата на деградиране на будизма) будистите получават откровение от Буда. Поклонението на будистите следва да е насочено към самия Буда Шакямуни в качеството му на бодхисатва (с това Ничирен отрича приоритета, който школата Джодо отдава на дхяна-буда Амитабха). Буда присъства във всичко, във всяко нещо чрез своята чиста природа, така че вярващият в него следва да се обърне към самия себе си, да освободи ума си пред преградите на това присъствие. "Лотосовата сутра" получава свещена титла, Даймоку, съвършеното учение, което съдържа в себе си всичко и представя абсолютната истина. Повторението на сакралната фраза "Слава на Лотоса на съвършеното Учение" според Ничирен освобождава вярващия от прегрешенията му и е път към разкриване на буда-природата в самия него.

 


Рецитация на Даймоку


Друг прийом за постигане на просветление в настоящия живот е съзерцанието на специална мандала, която Ничирен нарича "Великата мандала" (Даймандара) и в която около буда Шакямуни са бодхисатва Вишастачарита, множество бодхисатви, споменавани в "Лотосовата сутра", както и множество почитани в шинтоизма ками.

 


Даймандара на Ничирен

Ничирен насочва усилията на будистите към активност в настоящия им живот и отстоява утопичния възглед, че в настоящия свят е възможно да бъде установена "земя на Буда", мирна и хармонична. Доктрината на Ничирен в известен период от време (до 1945 г.) е обвързвана с националната доктрина на японците (кокутай). Последователите на школата се роят в множество общности, но всички те остават социално и политически активни (известни са с категоричната си позиция срещу употребата на ядрено оръжие), имат свой изследователски център (в който се изследва доктрината Ничирен); от тази форма на будизма са повлияни някои нови религиозни движения в Япония (Сока Гакай, Рейюкай кьодан)Начало > Религии > Будизъм > Будизмът в Япония > Ничирен


Реклама