Ахимса

Неувреждане (на съществата), ненасилие. Принципът на ахимса прониква цялата индийска религиозна култура. В будизма той е вграден като конкретно нравствено изискване на втората степен (правилно намерение) на осемстепенния път на прекратяване на страданията.Вечерно песнопение на тайландски будистки монаси

Начало > Религии > Будизъм > Учение на Буда > Ахимса


Реклама