Авякрита

Авякрита са неизразими или нерешими въпроси. Сидхарта Гаутама Буда се въздържа от отговор на група въпроси, отнасящи се до последните (отвъдпределните) основания на съществуващото. Това са въпросите: вечен ли е светът, невечен ли е светът; краен ли е светът, безкраен ли е светът; тъждествена ли е душата на тялото, различава ли се душата от тялото; съществува ли Татхагата след смъртта си, не съществува ли Татхагата след смъртта си, съществува и не съществува ли Татхагата след смъртта си, не съществува и не не-съществува ли Татхагата след смъртта си. Според някои будолози така се обособяват собствено метафизически въпроси от онези, които са свързани с религиозната цел; други поставят акцент върху скептизцизма, характерен, впрочем, за много будистки мислители. От ранните будистки източници се съди, че тези въпроси по принцип са смятани от Буда за логически нерелевантни. Богатата и многопластова религиознофилософска мисъл на будизма запазва респект към сакралното мълчание на Буда по тези въпроси.


Ступа край Варанаси (Бенарес)Начало > Религии > Будизъм > Учение на Буда > Авякрита


Реклама