Трите драгоценности

Трите драгоценности (триратна), наричани още или "тройно огледало", са завещани са от Сидхарта Гаутама Буда според "Махапаринирвана сутра":

Вяра в Буда, т. е. в това, че Буда е Блаженият, "Светият, Напълно Просветленият, Мъдрият, Праведният, Щастливият, Познавачът на света, Върховният, Укротителят на своенравните сърца на хората, Учителят на боговете и хората, Блаженият Буда";

Вяра в Дхарма, т. е. ясно съзнание за непреходност на провъзгласената от Буда Дхарма (правилното Учение, самата Истина, Законът), водеща към просветление и нирвана;

Вяра в Сангха, т. е. Сангха да бъде призната за истинната форма на единство на многобройните мъдри, праведни, честни последователи на Блажения, които следват неотклонно предписания от своя учител благороден осемчленен път, които спазват Закона (Дхарма) и правят самата община достойна за уважение. Сангхата утвърждава висшите добродетели чисти, непокътнати и неопетнени, в нея човек успява да достигне свободата на необвързаността от земните страсти и жаждата за съществуване, от изменчивите импулси и резултати на видимите действия.Будизмът в образи


Начало > Религии > Будизъм > Учение на Буда > Трите драгоценности


Реклама