За зависимия произход

Според учението за зависимия произход (пратитя-самутпада) всичко в света е зависимо е по своя произход, всичко е свързано с всичко и в определено отношение всичко и всички са равни в своята зависимост в преходния свят, в относителността си. В "Сутра за зависимия произход (Пратитя-самутпада сутра)" се казва, че от незнанието (авидя) възникват нагласите (самскари), в зависимост от нагласите възниква познанието (виджнана), от познанието - името и формата (нама-рупа), от името и формата - шестте сфери на сетивното (шадаятана), от шестте сетивни сфери – допирът (спарша), от допира – усещането (ведана), от усещането – жаждата (танха), от жаждата – привързването (упадана), от привързването – съществуването (бхава), от съществуването – раждането (джати), от раждането – всичко, свързано със старост, смърт, болка и изобщо страдание (джарамарана). Така възникват множеството страдания, чийто първоначален източник е невежеството (авидя). Първите две звена от тази дванадесетчленна причинна верига са свързани с миналото, следващите седем – с настоящето и последните три – с бъдещето.


Стъпките на Буда, БодхгаяБодх Гая - център на будисткия свят


Начало > Религии > Будизъм > Учение на Буда > За зависимия произход


Реклама