Вайбхашика

Школа на будизма хинаяна, отделила се от сарвастивада. Принципите на школата се оформят на основата на коментари към Абхидхарма-питака, "Абхидхарма-махавибхаша" (Голям коментар на Абхидхарма), или кратко "Вибхаша", откъдето произхожда и названието й.

Вайбхашиките се придържат строго към възгледа за несъществуване, несубстанциалност на душата (анатман) и допускат съществуване на проявяващи се елементи (дхарми) и вечни дхарми. Нирвана е вечна дхарма, в която угасва всичко феноменално, или своеобразен остатък, т. е. онова, което остава след изчезването на всички действия (на всяка карма); така реалността на нирвана се оказва сходна с тази на вечна праматерия (пракрити).Начало > Религии > Будизъм > Хинаяна будизъм > Вайбхашика


Реклама