Тибетски будизъм

В Тибет будизмът прониква от VІІ в., а от ХІ в. получава широко разпространение предимно във формите на традиционна махаяна и ваджраяна и се утвърждава в няколко основни школи. С понятието "тибетски будизъм" се обозначава будизмът в облика, който той придобива в района на Тибет. Тук, по-специално в днешен Непал, се намират Лумбини и Капилавасту, местата, които традицията свързва с раждането на Буда Шакямуни и с началото на аскетичния му живот; така утвърждаването на будизма тук има и своите исторически основания.

В началото будизмът е възприеман трудно, предимно поради съпротивата на жреците на местната религия бон (бонпо), по-късно елементи на бон се вграждат в будизма и двете религии съсъществуват и демонстрират форми на синкретизиране. Основната форма на будизма тук е ваджраяна, но в различни тибетски традиции се тя е в синтез с идеи и практики на ортодоксалната махаяна, а също и с принципи на Виная. Определени митологични представи от махаянския будизъм придобиват в средата на тибетските будисти по-релефни очертания, а митологичните образи се обогатяват. Популярни стават и дхармапали, местни божества, обърнати в будизъм и почитани като покровители на будисткото учение и на неговите последователи.

 


Манастирът Дрепун

Първите преводи на будистки сутри на старотибетски се появяват през VІІ в. От хинаянските школи влияние има муласарвастивата (радикална сарвастивада). Превеждат се и текстове, представящи идеите на мадхямика. Езотерични текстове стават известни от VІІІ в., времето, когато будизмът ваджраяна се откроява и в Индия със свой специфичен облик.

Будизмът в Тибет се развива под формата на няколко основни школи: нинма (нинмапа), кадам (кадампа), сакя (сакяпа), кагю (кагюпа), гелуг (гелугпа).Будизъм - тибетският път

лами

Сред тибетските будисти се установява се институция на ламите (тибетските гуру) и тяхна йерархия. Глава на Гелугпа е йерархът на манастира Ганден, а далай лама (лама океан) става йерархът на манастира Дрепун. Титлата "далай лама" е известна от ХVІ в., всеки далай лама се приема като поредно въплъщение на бодхисатва Ченрези (Авалокитешвара). Бъдещият далай лама се разпознава като следващото превъплъщение на Авалокитешвара в някое все още невръстно момче, което трябва да узнае някоя от вещите на предишния далай лама.

Далай лама и върховното ръководство на ламите се установява (до прогонването им през 1959 г. от китайския режим) в град Лхаса, духовна столица на будизма и център на поклонничество на съвременните будисти. Ламите ръководят храмовите служения и живота в манастирите. 


Дворецът Потала, резиденцията на Далай лама в Лхаса

През ХІХ в. в тибетския будизъм настъпва период на духовно възраждане, в контекста на който се създава движение за обединение (риме) на различните будистки школи, за съгласуване на тяхната дейност. Начело на движението са ламите, оглавяващи Кагюпа, Сакяпа и Нинмапа. Главата на Кагюпа, Джамгон Контрул, съставя издание "Петте съкровища" (в сто тома), в което са включени съчинения на всички тибетски школи.Начало > Религии > Будизъм > Тибетски будизъм


Реклама