Кагю

Школата Кагю (Кагюпа, Дагпо Кагюпа) е създадена от Марпа (1002/1012 - 1097) и утвърдена от един от най-известните и почитани тантристки учители Миларепа (1028/1040-1111/1123). Тя приема възгледи и практики, черпени от тантристките учители Тилопа, Наропа и Маитрира. Учението се оформя на основата на „Гухясамаджа тантра“. Цялостната система от възгледи и практики, интегрираща и възгледи на махаяна и йогачара, се обозначава като „велик печат“ (махамудра).

махамудра

„Великият печат“ е махамудра, медитативен жест (с характерно сплетени пръсти на лявата и дясната ръка с длани към гърдите), символизираща единството на самсара и нирвана. Според доктриналните принципи с „великия печат“ на пустотата са запечатани всички феномени на самсара и нирвана.


Махамудра


Мудра, показана от Гешела Тендзин ДзопаМантра на Авалокигешвара (Ченрези), част от махамудра ритуали в кармапа

В кагюпа се осмислят и се практикуват шест степени на йога:

а) на вътрешната топлина - всички феномени на самсара и нирвана са определени в окончателното осъществяване на буда-природата;

б) тяло на видимостта, или разпознаване на заблудите на външния, сетивен опит;

в) сън, или способност да се осъзнаят и трансформират възможности, дадени в съня;

г) лъчиста светлина, или просветляване на ума;

д) пренасяне - предизвиква се „отделяне“ на ума от тялото, или пределно състояние, подобно на това отделяне в мига на смъртта;

е) междинно състояние (бардо), или възпроизвеждане на състоянието на ума между смъртта и новото раждане.

В този вариант ваджраяна будизмът се разпространява и в Монголия.

Кагюпа се разделя на четири разклонения: Кармапа, Барам, Дзалпа, Падмо Друпа. Най-широко разпространение получава Кармапа, която успява са установи европейски центрове във Великобритания и Франция.Кагю медитативен ритуал с гуру Бокар Ринпоче


Начало > Религии > Будизъм > Тибетски будизъм > Кагю


Реклама