Ваджраяна будизъм

Будизъм на Диамантената (Елмазната, Адамантовата) колесница, известен и като Тантраяна (Колесница на тантра), Мантраяна (Колесница на мантра). Форма на езотеричен будизъм, възникнала на основата на будизма махаяна. Принципно се различава от ортодоксалната махаяна по това, че приема възможността човек да достигне просветление и нирвана в настоящия живот, както и по това, че очертава нов, сгърнат път на адепта. За диамантена се смята буда-природата (татхата, дхармакая), присъстваща неделимо във всички същества и даваща възможност за преобразяване на човешката природа в рамките на един човешки живот. Това преобразяване следва да направи адепта способен да съзре не просто тъждеството на самсара и нирвана, произлизащи от един източник, а да съзре всичко в светлината на това тъждество.Будизмът - част 4/5

Будизмът ваджраяна се оформя със специфичен облик в Индия към края на VІІ-VІІІ в., в Китай негов израз е езотеричната школа Джинян, а в Япония – школата Шингон. Същински разцвет той има в Тибет.

Във ваджраяна будистката митология получава своя завършен (доколкото това е възможно) облик и митологичните проекции на доктрината придобиват изключителна важност. Митологичните парадигми следват общия модел на махаянската митология, но конкретните изразявания на тези парадигми имат своя специфика и се установяват митологични реалии, характерни само за ваджраяна и произтичащи от спецификата на култа във ваджраяна. Такива са представата за калачакра (колело на времето) и пряко свързаното с характера на култа почитане на буди и бодхисатви в качеството на идами, някои от тях специфични само за ваджраяна (Ваджрасатва, Ваджрадхара и др.)

ваджрасатва


В митологията на ваджраяна Ваджрасатва се почита като същество с ваджра, т. е. с диамантена същност, изразяваща същинската буда-природа. Ваджрасатва се смята за първия произлязъл от ади-буда съзерцателен (дхяна) буда и олицетворява чистотата (винаги се изобразява в бял цвят); негова женска ипостаса или праджна е Ваджрасатватмика. В посветения на него ритуал се рецитира стосричкова мантра, а от сърцето на Ваджрасатва върху адепта се излива светла "амброзия" и той се преобразява в състрадащ на всички същества.

Обетите на Ваджрасатва-медитация

ваджрадхара

Трансцендентален буда, често е отъждествяван от адептите на ваджраяна с ади-буда. Символизира недвойствеността и безусловността на просветлението. Съзерцанието му има особено значение и е свързано с финалната фаза на процеса на медитация.

Главната особеност на тази форма на будизъм е тантризмът. Това определя спецификата на култа, който има характер на медитация, включваща в себе си (подчиняваща на обща насоченост) различните компоненти на култовата дейност.

 Начало > Религии > Будизъм > Ваджраяна будизъм


Реклама