Идам

Идамът е в будизма ваджраяна желан бог, личен покровител, а също и покровител на семейство, на манастир. "Идам" има смисъл на "етост", на "ето този" персонифициран изразител на буда-природата. В качеството на идам може да бъде избран всеки от будите и бодхисатвите. В медитативната практика идамът представя трансценденталното равнище на идеалното тяло на буда (самбхогакая), във визуализиращо съзерцание вярващият се отъждествява с него и това е типичният за ваджраяна път на просветление. Идамите могат да бъдат милостиви и разгневени, да имат мъжки и женски ипостаси.Калачакра идам

Хеваджра идам

Начало > Религии > Будизъм > Ваджраяна будизъм > Идам


Реклама