Тантризъм

Модалност на будисткото учение и култ във формата ваджраяна. Тантризмът е познат и като аспект на култа към Шива и Вишну и вероятно тантристките ориентации сред индийските будисти са повлияни от индуисткия тантризъм. Но будисткият тантризъм има специфичен характер и е по-скоро самостойно явление. "Тантра" буквално означава "нишка", "сплитка (на вътък и основа)" и се интерпретира като непрекъснатост. В една от тантристките книги, "Хеваджра тантра", непрекъснатостта се тълкува в три аспекта: като непрекъснатост на основата, по-точно на природата на ума като основа на духовното усъвършенстване; като непрекъснатост на пътя, на йогисткия метод; и като непрекъснатост на резултата – отъждествяване с буда-природата.Проява на непрекъснатостта е традицията. Привържениците на тантризма пазят сакралността на традицията.

Съществува предание за тайно препредаване на тантра до ІV-V в., след което е започнало откритото й проповядване. Според легенди тантризмът е приет и препредаден от 84 съвършени (сиддхи) тантристки учители. Предполага се, че будисткият тантризъм се е зародил в средите на индийските монаси в Наланда. Първите тантристки книги датират отпреди VІІІ в. ("Махавайрочана тантра", "Гухиясамаджа тантра", "Хеваджра тантра"). Много важна за разбирането на цялостната тантристка нагласа е "Калачакра тантра". Най-пълната сбирка на тантристки съчинения, събрани в тибетския корпус Танджур, съдържа 22 тома.Тантристките ритуали са предназначени да преобразят адепта така, че той да стане тъждествен с буда-природата, която тук се разбира като единство на тяло, реч и ум. Известната от махаяна нагласа да се постигне тъждеството на самсара и нирвана в тантристките възгледи се развива в следния аспект: за да се постигне това тъждество, адептът следва не просто да преодолее заблудите на самсарното съществуване, а да види тези заблуди като израз на природата на Буда, да съзре тяхното едновременно възникване (сахаджа), за да ги владее като Буда.


Мантрата "Ом мани падме хум" (О, скъпоценност в сърцето на лотоса)

Характерно за тантристите е разбирането на три тайни на Буда – на тялото, на речта и на ума, и адепътът се стреми да проникне в тези тайни. Тайните на тялото се възпроизвеждат чрез специфични пози и жестове, мудри, имащи устойчив символен смисъл. Тайните на речта на Буда адептът се стреми да възпроизведе като повтаря на сакрални формули (мантри). Тайните на ума на Буда той се стреми да постигне като визуализира избрани идами (буди и бодхисатви); специално средство за такава визуализация е мандала.


Тантристка рецитация


Авалокитешвара мантра - визуализираща медитация(гърлено пеене, лама Таши)


Начало > Религии > Будизъм > Ваджраяна будизъм > Тантризъм


Реклама