Конфуцианство

Конфуцианството (жу дзя, школа на книжовниците) е философия, религия и изобщо цялостна дълбоко вкоренена в древността духовна традиция, която до голяма степен определя и изразява спецификата на китайската култура в цялата й история. Конфуций (Кун Фу-дзъ, 551-479 г. пр. Хр.) по същество реформира налични възгледи и норми на ритуален живот на основата на древни принципи и така се освещава жизнеутвърждаваща за китайското общество традиция. Традиционалността определя облика на конфуцианството от самото му възникване.Храмът на Небето в Пекин

разпространение

Според най-нови данни конфуцианците заедно с даосите наброяват 394 млн. души (даосите са около 20 млн.). Освен в Китай конфуцианството получава разпространение в Корея, на Тайван, във Виетнам, значително влияние оказва върху японската религиозна култура. Към принципите на конфуцианството се придържат многобройни общности на китайци-емигранти в различни страни.Начало > Религии > Конфуцианство


Реклама