Култ към предците

Култът към предците е масовият култ, установен от Конфуций. Той мотивира този култ по следния начин: какво не може да няма човекът? - предци. Ето защо почитането на предците е изключително важно и, за разлика от култа към Небето, остава вседостъпно в историята на конфуцианството. Култът има за предпоставка типичната за конфуцианеца религиозна норма за синовна почтителност (сяо) – почтителност както към живите, така и към мъртвите предци.

В конфуцианската литература, по-специално в „Сяо дзин“ (Книга на синовната почтителност), се описват примери-образци на сяо: в неплодородна година син храни с парче от тялото си своя болен баща; баща продава сина си, за да осигури храна на гладуващата си майка; малко момче не отпъжда от себе си комарите, за да предпази от тях родителите си, и т. н. Приживе на родителите следва да се служи, а след смъртта им да бъдат почитани според ритуални правила.


Ритуал в чест на предците

В конфуцианството няма специфични разработени възгледи за безсмъртие или за живот след смъртта, защото, по думите на Конфуций, човек не знае какво е животът, а още по-малко би могъл да знае какво е смъртта. При все това в култа душите на предците се призовават, за да общуват с живите и очевидно има представи за недосегаеми за смъртта души. Родовете почитат своя родоначалник, в специални семейни олтари и храмове се извършват жертвоприношения и други култови действия, изразяващи синопочитанието. Първоначално в тези храмове са били поставяни копринени кукли и статуи, символизиращи предците, а в средновековната епоха на тяхно място се появяват дъсчици с изписани върху тях имена на покойните – смята се, че при моленията техните души се възвръщат при живите.

 


Конфуциански ритуал на почит към предците в Корея

След смъртта на родителите конфуцианците спазват траур в продължение на три години - толкова, колкото родителите са хранили и отглеждали своите все още безпомощни невръстни деца. Важно е от религиозна гледна точка всеки да остави потомство, за да се почита паметта му. Но съществуват и религиозни обреди в памет на онези, които нямат следовници по род на земята.Начало > Религии > Конфуцианство > Култ към предците


Реклама