Жън

Жън означава човечност, човеколюбие, взаимност. То е основно понятие, с което се обозначава по същество религиозния стремеж на конфуцианеца. Човек следва да се стреми да стане въплъщение на жън, чрез себе си да разкрие, че да имаш жън и да бъдеш жън е едно и също нещо. Жън е способност на човека да бъде почтителен, добър, да се отнася към хората с доверие, да е внимателен с тях при разговор (да не ги обижда), да им помага да се усъвършенстват, да поддържа тяхната активност. Взаимността следва да обхваща цялата сфера на човешките отношения. „Ако не знаете как да служите на хората, казва Конфуций, как бихте могли да знаете как да служите на боговете?“

Конфуцианството освещава действеността. Според Конфуций човек се труди упорито, а после жъне плодовете на труда си – това е жън („Лун юй“). Постигналият жън е вече „в покой“, в хармония със себе си и с другите и е „дълговечен“, но той винаги се стреми да утвърди и сред другите правилния път, най-добрите дела, да им помага в това да постигнат собственото си предназначение. Основното средство да се постигне жън е „ли“.Традиционна музика в храма на Конфуций в НанкинНачало > Религии > Конфуцианство > Жън


Реклама