Религиозен даоизъм

Даоизмът се утвърждава като религия през II в., когато Джан Дао Лин основава школата Пътят на Небесните наставници, най-дълголетната ортодоксална даоска школа. По-късно възникналите шоли са множество и във всяка от тях се извеждат на преден план различни аспекти на класическата даоска религиозна философия. На по-популярно равнище се умножават привържениците на алхимичните възгледи и практики. Религиозният даоизъм допуска и синкретизации с фолклорната религиозност.Даоизмът, лекция на Жан Дьолюмо - част 2/2


Статуя на Лао-дзъ пред даоски храм в планината Мао
Начало > Религии > Даоизъм > Религиозен даоизъм


Реклама