Школа Учение за Великото Дао

Школата Учение за Истинното Велико Дао (Джън Да Дао дзяо) е основана през ХII в. от Лю Дъжън. В принципите си той и неговите последователи се опират на разкрито им, както приемат те, знание за съкровено Дао. Популярността на школата се дължи до голяма степен също и на лечителските способности на нейните духовници.

За разлика от предишните школи, тя приема и своеобразен нравствен кодекс, включващ девет задължителни изисквания в качеството на етически норми на поведение на даоса (да се отнасяш към другите като съм самия себе си, да очистваш сърцето си от страсти, да не се привързваш към вещи, власт и богатство, и др.). През ХІV в. дейността на школата замира.Даоски храм в Цебу, ФилипинитеНачало > Религии > Даоизъм > Религиозен даоизъм > Школа Учение за Великото Дао


Реклама