Философски даоизъм

Даоизмът като религиозна доктрина има своите основания в мистичните идеи, разкрити в няколко основни философски трактата. Даосите приемат като основоположен трактата на Лао-дзъ „Дао Дъ дзин“, т. е. „Книга за Пътя и Добродетелта“ (или „Книга за Пътя и неговата Сила“). Огромно е богатството от идеи, изложени на митологизиран философски език (т. е. като езотерично знание) от Джуан-дзъ в трактата, носещ неговото име. Ле-дзъ, известен чрез едноименния трактат, е другият крупен мислител, чиито идеи се оказващ формиращи принципите на даоската религиозна философия.

 

Лао-дзъ

Темата за Дао и неговото самополагане чрез Дъ и Ци е основна в тези философско-мистични произведения. Устойчиво присъстват темите за смисъла на диадата Ин-Ян, за у-уей (дейното недействие), за безсмъртието и безсмъртните. Класическата даоска философия има фундаментално значение за трансформацията на религиозното съзнание към единна религия на Дао.Даоизмът, лекция на Жан Дьолюмо - част 1/2


Първата страница на "Дао Дъ дзин"


Начало > Религии > Даоизъм > Философски даоизъм


Реклама