Индуизъм

Индуизъм е название, с което се обозначават индийските традиционни вярвания, идеи и култови практики, зародили се между 1700 и 1500 г. пр. Хр. и оформили се в класическата си форма от около VI в. нататък. Обичайно е терминът хинду дхарма или приетият в европейска среда термин индуизъм да се прилагат към класическата форма на религията. А тя е във вътрешна приемственост с древните ведически вярвания и култ и, разбира се, с брахманската религия, определяна като предкласически индуизъм.

Най-древните носители на тази религиозна традиция са индоевропейци, по-конкретно индоарийци – дошли от север номади, които след отделянето си от ираноарийците се заселват в земите на Индия, по долината на р. Инд. Поглъщайки установената по тези места тогава градска култура, те полагат началото на ведическата традиция, върху която се гради религиозната култура, обозначавана днес с понятието индуизъм. Названието произхожда от персийското инду (индус), както са били наричани населяващите долината на р. Инд. Предполага се, че така са именувани за първи път религиозните индийци от мюсюлмани (през ХІІ в.), за да бъдат разграничени от носителите на исляма.

По същество индуизмът не е консолидиран в единна религиозна общност и няма единни единни догматични принципи; в своята история той осезателно променя облика си, а религиозните групи са били и остават пъстро множество.

Спецификата на индуизма може да бъде прояснена и чрез установената в литературата понятийна диада сантана-дхарма. Сантана e непрекъснат жизнен поток и поток от образи на съзнанието - континуум на подвижно многообразие. Дхарма e универсален закон (космически, нравствен, ритуален, социален), поддържащо цялостта начало, опора на тъждествеността, мигновено единение на елементи, което обозначава моменти на „прекъсване“ на непрекъснатия поток. Така сантана-дхарма представлява единство на непрекъснатост и прекъснатост.Индуизмът - част 1/5

разпространение

Индуизмът остава днес преобладаващата религиозна ориентация на живеещите в Индия и традиционната национална религия на индийците. Разпространен е също в Пакистан и Бангладеш; индуисти преобладават на индонезийския остров Бали; значително присъствие имат и в Шри Ланка, Афганистан, Индонезия, в райони на югоизточна Азия. Общо изповядващите индуизъм са около 900 млн.


Свещени места и поклоннически центрове в ИндияНачало > Религии > Индуизъм


Реклама