Ашрам

Духовна възраст, стадий на духовен растеж в брахманизма; местообитание. Ашрамите са четири:

  • стадий на ученика (брахмачарин), когато детето, обикновено от 7-годишна възраст, живее в дома на своя учител брахман и се обучава в непосредствено общуване с него;
  • стадий на стопанина на дома (грихастха), когато задължение на човека да създаде семейство, да се грижи за дома си и успоредно с това да ръководи публичния култ;
  • стадий на горския отшелник (ванапрастха), когато човек се отделя от семейството си и от светския живот, но изпълнява религиозните си задължения (дхарма), специфични за варната;
  • стадий пълно оттегляне от света, на който човек (наричан на този стадий санясин, еквивалентно на съвършен) се отдава изцяло и единствено на медитация (дхяна), за да достигне освобождение (мокша).

Във възрастта на ученика се учат Ведите; ритуалните задължения и нормите на живот във възрастта на стопанина на дома са предписани в Брахманите; Араняките определят нормите на живот на стадия на горския отшелник; и последният стадий предполага човек да се придържа към споделеното в Упанишадите относно достигането до мокша.

 

Санясин


Начало > Религии > Индуизъм > Брахмански период > Ашрам


Реклама