Мантра

Ритуална формула, сричка или фраза. Названието произхожда от „ман“ – мисля и „тра“ – съхранявам. В мантрите се крие смисъл, който има магическа сила, ето защо те действат като магически формули дори тогава, когато човек не може да проникне докрай в дълбината на смисъла им. По принцип в тях се съсредоточава концентриран словесен израз на божеството, призовавано чрез всяка от тях.

Основната и универсална мантра е ОМ (АУМ; омкара). Тази трибуквена мантра символизира различни триади: първите три Веди - Ригведа, Яджурведа и Самаведа; първите три варни (поради което се нарича още и триварна); триадата генезис, апогей на развитието и унищожаване; съзнателното, свръхсъзнателното и подсъзнателното. В класическия индуизъм тя се тълкува като единство на силите на трите божества от Тримурти (Брахман, Вишну и Шива), на миналото, настоящето и бъдещето, на единството и многообразието на вселената и т. н. С тази мантра са започвали молитвите, тя стои в началото на множество ритуални текстове. мантра, чийто смисъл е „прекланям се“, изразява същината на всички възможни звуци и изреченото божие слово и представлява концентриран израз на Брахман. В нея са в единство трите Веди.Мантрите се прилагат като магически заклинателни фрази (образец за това е "Атхарваведа"). На основата на схващането за специфичната им сила се развива едно от направленията на йога – мантра-йога.

 


Начало > Религии > Индуизъм > Брахмански период > Мантра


Реклама