Варна

Букв. цвят. Варните са четири равнища в религиозната структура на индийското общество, наречени по-късно с португалската дума „касти“ (лат. castus - чист). Основанията на варновото членение са изключително религиозни, неговият социално-стратификационен израз е производен. Според митологично повествование в „Ригведа“ (Химн за Пуруша Х, 90) варните възникват в жертвеното разчленяване на части на първоначално цяло, на първото живо същество Пуруша. Чрез такава диференциация възниква всяко конкретно определено нещо, но митологичата версия за генезиса на варните придобива особена важност в брахманизма.

Според този мит от устата на Пуруша произлиза стоящата най-високо в йерархията варна на жреците брахмани. Те знаят и тълкуват Ведите (това е главното им приношение), ръководят религиозния култ и осъществяват жертвоприношенията. Изразяват най-пълно мистико-спекулативната нагласа на индуисткото мислене.

Втората варна е тази на кшатриите (воините), те произхождат според митологичните представи от ръцете на Брахман. Когато не помагат на жреците в жертвоприношенията, тяхно религиозно задължение (дхарма) са военните действия (закриля ги Индра).

Третата варна са произлезлите от бедрата на Брахман вайши – тези, които хранят другите (земеделци, занаятчии); те са пасивни участници в религиозния култ.

Шудрите, четвъртата варна, са произлезли от ходилата на Брахман и са най-ниско в йерархията. Те нямат по принцип достъп до религиозния култ; да се преродиш в шудра е според „Законите на Ману“ наказание толкова тежко, колкото и да се преродиш в камък.

Извън кастите са най-нечистите според религиозния индус – по принцип това са неарийци, т. е. не от благо-роден произход и за тях религиозният култ които е недостъпен.Начало > Религии > Индуизъм > Брахмански период > Варна


Реклама