Бхакти

Бхакти се разбира като религиозна любов, отдаденост на бога. Придава типологична характеристика на класическия индуизъм, който добавя към двата известни вече от брахманизма пътя към освобождение, пътят на съзерцанието (дхяна-марга) и на деянието (карма-марга) нов, трети път, пътят на любовта (бхакти-марга). Образец на бхакти е представен в любовта на бог Кришна към близкия му ученик и поклонник Арджуна и на Арджуна към Кришна. „Най-тайното от всичко отново чуй от моето висше слово. Любим си ти на мене и затова аз ще ти кажа кое е най-добро. Ума си в мен установи, обичай мен, за мене жертвай, на мене се покланяй и в мен ще дойдеш. Наистина ти обещавам, защото ти си ми любим“ (Бхагавадгита 18: 64-65, С., 1996).

Бхакти е любов-съучастие, пълна отдаденост до самозабрава и екстатично единение с бога. Описанията й са понякога образни и дори имат сетивна окраска. Бхакти, най-същественият компонент в религиозния живот на съвременния индуист, позволява пълнокръвно и равнопоставено участие в религиозните действия на всички, независимо от кастовия им произход.В религиозната философия на Рамануджа религиозната ритуалност е по типологичния си облик именно бхакти и в този облик е необходима заради освобождението.


Според Рамакришна (ХІХ в.) бхакти може да е основата на единството на всички религии. В „Бхакти-йога“ ученикът на Рамакришна, Свами Вивекананда (ХІХ-нач. на ХХ в.), призовава да бъде преодоляна егоистичната любов, за да може малкият „аз“ да се слее с Безкрайния и човек да разбере, че любов, обичащ и любим са едно. С бхакти свързва своите основания и тантризмът.Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Бхакти


Реклама