Гуру

Религиозен учител в класическия индуизъм. Първоначално като такъв се разбира брахманът, който обучава учениците си, бъдещите жреци брахмани. По-късно като гуру се приема всеки религиозен учител в различните религиозни групи.


Брахман край уличен олтар във Варанаси (Бенарес)

Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Гуру


Реклама