Празници

Индуистките празници са пъстри и жизнерадостни и са специфични за различните религиозни групи, няма единен празничен цикъл.С празника Дивали се отбелязва настъпването на Нова година – той е жизнерадостен празник на светлината, на който с гирлянди от светещи лампички хората канят в домовете си носещата благополучие Лакшми, съпруга на Вишну, и добрия и справедлив цар Рама.


На празника Дивали

Колоритен фестивален характер има празникът Холи, посветен на Кришна – с него се отбелязва пролетното възраждане, възсъздават се епизоди от детството на Кришна, всички се пръскат с оцветена вода и така символно отстраняват кастовата йерархия.


Празникът Холи


Холи, празник на цветовете


Индуистки прадзник на плодородието на остров Бали, Индонезия


През есента в продължение на десет дни се празнува Дашехра – празник, посветен на Рама (от епоса „Рамаяна“) над злия цар Равана, т. е. победата на доброто над злото.На всеки дванадесет години се празнува Кумбх Мела (празник на делвата) в чест на дванадесетдневна битка на боговете, успели да си върнат от демоните делвата със сома. Празникът е 43-дневен и на него се стичат много хора, за да извършат ритуално потапяне в р. Ганг („ганга“ означава „реката“). Четири са центровете на празника: градовете Аллахабад (тук се сливат реките Ганг и Джамна), Хардвар, Насик и Уджаяни.


Кумбх мела


Кумбх мела, Аллахабад


Ежегодно шиваитите извършват ритуални потапяния в р. Ганг край град Бенарес (Варанаси), където според преданията Шива е създал вселената. Много хора се оттеглят на преклонна възраст по тези места, защото се смята, че който дочака смъртта си в Бенарес, ще избегне следващи превъплъщения.Центрове на ежегодни празници на Вишну са градовете Тирупати на юг близо до Тамилнад и Пури в щата Орис.В град Пушкара в Аджмир се провеждат ежегодни празници, посветени на бог Брахма и неговата съпруга. Названието на града означава “лотосово езеро” и според преданията когато Брахма търсел подходящо място за молитва, отронил лотосов цвят, от който се образувало езеро.Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Празници


Реклама