Калпа

Калпа е период от време, представляващ „ден на Брахма“. Всеки такъв „ден“ е време на проявеното, на съществуването на вселената; тогава Брахма чрез дихание съзижда всичо различно от себе си, докато през своята „нощ“ той е недействен, „почива си“ и няма нищо друго освен него. „Денят на Брахма“ продължава 12 000 000 божествени години. Тъй като една божествена година се равнява на 360 човешки години, една калпа трае 4 320 000 000 човешки години.

Всяка калпа се разделя на хиляда периода, наричани махаюги. Според казаното в „Бхагавадгита“ (VІІІ, 17) „денят на Брахма“ продължава хиляда познати на хората епохи (махаюги), толкова продължава и неговата „нощ“. Всяка махаюга се равнява на 4 320 000 човешки години и съдържа четири юги (чатрюга).

 


  • Първата от тях е критаюга или още сатяюгя, „златен век“, когато животът е съвършен и блажен, всичко замислено е осъществено (смисълът на „крита“ е съвършенство, съвпадение на замисъл и осъществяване), хората имат многолетен живот в непосредствено общуване с боговете; в тази юга дори няма нужда от ритуални приношения и светът е толкова съвършен, че се крепи върху една Веда като върху един крак. Сатя юга ще рече истинна юга, юга на истината.
  • Втората юга, третаюга, „сребърен век“, се характеризира с нарушаване на непосредственото общуване между богове и хора, появяват се пороци, необходимо става принасянето на жертвоприношения и стриктното придържане към религиозните задължения; хората живеят три четвърти от живота си.
  • Третата юга, двапараюга, „бронзов век“, се характеризира с нарастване на порочността на хората, доброто и злото се изравняват по сила, изначалната Веда се разчетворява; хората живеят половината от живота си.
  • И четвъртата юга, калиюга (черна юга), „железен век“, се характеризира с пълен упадък на добродетелта, злото става по-силно от доброто; царе ограбват поданиците си, а престъпници живеят охолно; водят се войни и се унищожава човешки живот; хората живеят само една четвърт от живота си; Ведите са пренебрегнати.

По своята продължителност четирите юги се отнасят помежду си както 4:3:2:1, т. е. критаюга продължава 1 728 000 човешки години, третаюга – 1 296 000 човешки години, двапараюга – 864 000 човешки години и калиюга – 432 000 човешки години. След калиюга настъпва пралая, унищожаване на света с вода и огън. След това настъпва нова махаюга и според митологични представи дхармата, изгубена през калиюга, се възстановява от идващия в света Вишну в облика на Калки, в последната си аватара. Всяка махаюга се разделя на периоди на Ману, т. е. на периоди на специфично религиозно законодателство.

Според тези представи за циклично време ние живеем в една от поредните калиюги и тя е започнала на 18 февруари 3101 година пр. Хр. (по юлианския календар).

 


Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Калпа


Реклама