Кришна

Букв. „Тъмносин, черен“. Една от най-широко почитаните аватари на Вишну; обект и на самостоятелен култ. Става популярен от епоса „Махабхарата“ - в „Бхагавадгита“ Кришна като аватара на Вишну е Блаженият, разкриващ пред Арджуна религиозните истинни. Особено популярен е като Кришна Говинда (Пастир на крави) и носи в този аспект универсалния за религиите смисъл на пастирството – наставник, реално присъстващ в света и поддържащ единството в множествения свят. Любим на гопи (пастирките на крави), той ги привлича към себе си, за да танцува с тях свещен танц (лила). Гопи се синтезират в образа на Радха, любимата на Кришна (в символна интерпретация Радха и гопи са душите на дълбоко отдадените на Вишну вярващи). Отдавайки се на своите поклоннички гопи, тъмносиният бог се умножава заради тях така, че всяка да може да се докосва до него като до свой любим. В света гопи са съпруги на пастирите, но всички те имат един божествен любим, всички те са негови по сакрален начин, а той за всички тях е винаги реално присъстващ, достъпен за непосредствен досег бог. Свещеният танц на Кришна и гопи се възпроизвежда на празника Холи - най-популярният празник, посветен на Кришна.
Кришна пуджаНачало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Кришна


Реклама