Ману

Първият живял на земята човек и първи земен законодател. Името му означава „човешки“, произлиза от корен „ман“ (мисля), етимологично сродно с „манас“ (ум). Според митологичните представи във всяка махаюга живеят последователно четиринадесет Ману. В сегашната са живели шест Ману, понастоящем законодател е седмият и предстои да се живеят още седем. Първият Ману е наречен Ману Сваямбхува (Самосъществуващ на Земята), а настоящият е Ману Вайвашвата (Роден от Слънцето) и с него се свързват дадените за настоящия период „Закони на Ману“ („Манавадхарма-шастра“, или „Манусмрити“, ІІ в. пр. Хр. - І в.).

Ману имат според митологията обиталище между боговете и хората, в етерно неделимо пространство (акаша) и насочват в правилна посока човешкото мислене. Те установяват правилата на ритуала и нормите на живот, от съблюдаването на които зависи характера на следващите прераждания, в „Законите на Ману“ са регламентирани правилното (дхармично) и неправилното (не-дхармично) религиозно поведение и начин на живот.Индуизмът - част 4/5

 


Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Ману


Реклама