Неоиндуизъм

От средата на ХІХ в. в индуизма активно се развива мисионерска дейност и се очертават реформаторски тенденции, свързани с конкретни мисионерски цели.

брахма самадж

Върху универсалистката ориентация индуизма поставя акцент Рам Мохан Рой, основал Брахма самадж (Общество на Брахма). Идеята на основателя на това общество е да се открие обща основа на различните религии, като традиционалната (арийска) специфика на индуизма бъде отавена на втори план.

арио самадж

Даянанда Сарасвати основава Арио самадж (Общество на арийците) като незабавна реакция на основаването на Брахма самадж. Целта е да бъде изведена на преден план арийската идея от ведическия период, а кастовото деление, което не е било утвърдено през този ранен период, да бъде отменено.

мисия на рамакришна

Рамакришна (1836-1886), мистик, когото наричат „лудо влюбеният в Бога“, проповядва бхакти като основа за синтез на всички религии. Неговият духовен приемник Свами Вивекананда основава най-активната и популярна мисионерска общност „Мисия на Рамакришна“ и прокламира Всеобщо Евангелие.Индуизмът - част 5/5


Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Неоиндуизъм


Реклама