Пуджа

Всекидневно богослужение. За брахманите е задължителна петкратна молитва. В храмовото служение участват приелите посвещение. Най-ревностните вярващи посещават храма два пъти дневно, поднасят цветя и пренасят ритуален огън пред статуите на боговете, покланят им се прави (с ръце на челото). Произнасят се общи и индивидуални молитви, които се редуват с ритуална музика, изпълнявана на тръба, барабан и звънчета. Молитвите се предхождат от ритуални умивания, а след края им се приема ориз.

Статуите на боговете се възприемат като живи същества и затова хората ги будят сутрин, приспиват ги вечер и ги хранят. Предмет на култ са и животни (особено кравата), растения, свещената река Ганг.Дурга пуджа

Южна Индия - религии и хора

Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Пуджа


Реклама