Пурани

Букв. древни предания; митологични повествования в класическия индуизъм. Пураните са оформени в периода ІV-VІІІ в. и са смрити литература, т. е. принадлежат на традицията. Основните са осемнадесет и съдържат митологични разкази и предания за боговете, съставящи Тримурти – Брахма, Вишну и Шива (шест от тях са посветени на Брахма, шест на Вишну и шест на Шива). Предназначението им е да възхваляват тези богове.

Всички Пурани разказват за съответния бог и неговите съпруги, за други божества и тяхното родословие, отвеждащо по принцип до Брахма, Вишну или Шива, а също и за създаването и разрушаването на света, за различни периоди на царуването на Ману и родословия на владетелите, и др. Пураните са били от създаването си достъпни за представителите на всички варни, за разлика от Ведите, достъпни единствено за жреците брахмани. От особено значение са „Брахма-пурана“ и „Бхавишя-пурана“, „Вишну-пурана“ и „Бхагавата-пурана“, „Шива-пурана“ и „Агни-пурана“ („Ваю-пурана“).

 


Храмът Джаганатх (Господарят на Вселената) в Пури, Ориса


Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Пурани


Реклама