Самскара

Ритуал на прехода (букв. завършване, усъвършенстване).Религиозните общности отбелязват важните събития на преход в живота на вярващите. Празнува се раждането на дете (сайсава самскара). Инициацията в религиозната общност се отбелязва като упанаяна, специално посвещаване на момчетата, принадлежащи към първите три варни, които поради самата си принадлежността тези варни са двиджа, т. е. два пъти родени.

Упанаяна

С празничен религиозен ритуал, виваха, се отбелязва сключването на брак (по правило сключване на дхармичен брак). 


Сватбен ритуал


Погребалните церемонии включват ритуално изгаряне (шрадха).

Доброволно приети са ритуалите на посвещаването (дикша) на жреците в третия и четвъртия ашрам (горските отшелници и отреклите се от света санясини).


Дикша


Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Самскара


Реклама