Тантри

Религиозни книги, съдържаща основания и предписания за ритуала в определен аспект – като възможност за непосредствено общение с бога така както Шакти (Божествена енергия), или изобщо съпругата на Шива в обобщен и многолик образ, общува пряко със своя божествен съпруг. Буквалното значение на „тантра“ e нишка, сплитане, умножаване. Основните свещени книги Тантри са пет („Панчатантра“) и са оформени към VІ в.Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Тантри


Реклама