Тримурти


Букв. тройствен образ. Триада от почитани божества, централна в пантеона на късния индуизъм: Брахма-Вишну-Шива. Тримурти може да се почита като цяло и тогава трите образа разпределят функциите си така: Брахма е съзидателно начало, Вишну - съхраняващо начало, а Шива - и рушително, и възобновяващо начало. Същевременно следва да се има предвид, че има и самостоятелни култове, по-специално свързани с вярата във Вишну (вишнуизъм) и към Шива (шиваизъм) - в тези култове те биват почитани като съзидатели, творци.

По принцип трите божества в индуизма не са свързани с вътрешни отношения (както Лицата на Св. Троица в християнството), за Тримурти няма догматично определение. Има също тълкуване, според което в пълнотата на проявеността си в света безкрайният единен Брахма се разкрива като като Вишну, а при възвръщането в себе си и разрушаването на света – като Шива. Във „Вишну-пурана“ Брахман като Първоединно, както е разбиран в брахманизма, се различава от персоналните си прояви в боговете Брахма, Вишну и Шива.Тримурти в Халебиду, Карнатака

Прамбанан, храмов комплекс на Брахма, Вишну и Шива на о. Ява, ИндонезияПрамбанан, Индонезия

 


Начало > Религии > Индуизъм > Класически индуизъм > Тримурти


Реклама