Деви

„Дева“ произхожда от корен „диу“ (небе; сияе), както и „Дяус“ (в името Дяус Питар). Общо название за светли, проявени, активно присъстващи в живота на хората богове от ведическите вярвания и култ, постепенно противопоставени на асурите. Противоположно на това зороастрийците почитат ахура (езикова калка на асура) като бог, а даева (т. е. дева) смятат за зло, демонично същество.

„Царят“ в групата на девите е Индра (букв. мъжествен, силен). Той е помощникът в битките (става покровителят на кшатриите, варната на воините), него хората „хранят“ с жертвено приношение - свещената сома. От сомата той според тях отново придобива отново сила, а това говори за определени представи за зависимост на божествената сила от култовите действия.

 

 

Широко разпространен е култът към Агни (Огън) - богът на огъня, почитан във всеки огън. Най-много химни в Ригведа са посветени на него. Той свързва всички богове (свиква ги за съвет), както и сферите на божественото и човешкото, а това му отрежда изключителната роля на посредник и аксиален бог (олицетворяващ axis mundi, световната ос). Той е едновременно принасящият жертва жрец (въздига нагоре пламъците на жертвения огън), приемащият жертва бог и самата жертва (Ф. Макс Мюлер).

 

 Почитанието към бог Сома (Луна) се основава на разбирането, че той, дарителят на свещената напитка сома, привлича към себе си човека и му дава безсмъртие, отвеждайки го „на третото небе на небесата”, в „нетленен свят“, където са постигнати „желанията на нашите желания“.
Суря е бог на слънцето; Ашвините (Родените от кон) се почитат като божествата-близнаци, препускащи по небето на колесница с впрегнати коне и прогонващи мрака; Ушас e богиня на утринната зора, Ваю е бог на вятъра, а Рудра (Ревящият), богът на гърма, страховит, но и изцеляващ, става закрилник на вайшите. Брихаспати (Брахманаспати) се почита като бог на молитвата и жертвоприношението (жрец сред боговете и покровител на жреците брахмани), Праджапати - като създател, Вишвакарман (Всичко правещият) – като демиург; с последните две божества се свързва полагането на принципите на брахманската мъдрост.Начало > Религии > Индуизъм > Ведически период > Деви


Реклама