Хенотеизъм-катенотеизъм

Спецификата на многобожието в индуизма се обозначава от авторитетния изследовател на тази религиозна култура Ф. Макс Мюлер с двойката категории хенотеизъм-катенотеизъм.

Хенотеизъм (от гр. hen – едно) е понятие, което вероятно под влиянието на Шелинг се приема от по-късните изследователи на религията. Хенотеизмът се различава от монотеизма по това, че вярващите признават съществуването на един бог и почитат него, но признават съществуването и на други божества, към които той в други ситуации или други вярващи се обръщат. Индуистът при това има ясно разбиране, че всички божества са тъждествени, в еднаква степен носят божествена природа и са еднакво достойни за почитание; те са свързани сякаш в една верига и тази свързаност Ф. Макс Мюлер обозначава с термина катенотеизъм (от гр. kаtena – верига).

Диадата катенотеизъм-хенотеизъм е релевантна на сантана-дхарма. В химна, в принасянето на жертва „веригата“ на боговете сякаш се съсредоточава в една точка на прекъсване, за да се разгърне след това отново в потока на религиозни образи. Вероятно такъв поток от образи на въображението съзира Хегел у индийците, когато нарича тази религия „религия на фантазията“.

В пантеона на индуизма от древни времена се установяват според някои изследвания 3333 божества. Ако се редуцират функциите им, те могат да бъдат сведени до 333 или дори до 33. Тези тридесет и три божества са: осем Васу, единадесет Рудри, дванадесет Адитии, Индра и Праджапати.

Осемте Васу (от „вас“ – обитавам) са огънят и земята, вятърът и въздушното пространство (акаша), слънцето и небето, луната и звездите (тези осем реалии обитават осемте Васу). Рудрите (от „руд“ - ридая) са десет прани (дихания) и атман у човека (когато те напуснат човека, т. е. при смъртта му, близките ридаят). Адитиите („Адити” - безпределна, неограничена, от „ада“ - увличам след себе си) са дванадесетте месеца на годината – движейки се, те увличат всичко след себе си. Индра е гръм и мълния, а Праджапати – принасяното в жертва, т. е. жертвените животни.Удостоверяване на ведическото знание в индуизма - част 3


Начало > Религии > Индуизъм > Ведически период > Хенотеизъм-катенотеизъм


Реклама