Ангелите

Според Корана преди да създаде човека, Аллах сътворява от "зноен", "фин" огън ангелите, своите крилати вестители. Те са всепроникващи и се покоряват на повелите на Аллах. „Той низпослава ангелите, разкривайки Своята повеля комуто пожелае от Своите раби: "Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И да се боят от Мен!" (16: 2).

Говори се за четирима архангели: Джибрил (Гавриил), пратеник на Аллах, вестител и на даването на Откровението чрез Корана; Микал (Михаил), пазител на сътвореното; Исрафил (Серафил), който с тръба възвестява възкресението за Съдния ден, и Асраил, ангелът на смъртта, който прибира душите на мъртвите, за да ги възвърне при Аллах. Ангелите са застъпници за човека пред Аллах, помагат на човека, милосърдни са. Всеки човек има двама ангели (джинове) пазители, които записват делата му за пред Страшния съд.

По повеление на Аллах ангелите се покланят на Адам, на човека. Само един от тях, Шейтан (сатана, т. е. препятствие, преграда) на име Иблис, отказва да му се поклони. "Каза тогава Иблис: "И когато казахме на ангелите: "Сведете чела пред Адам!", те се поклониха, освен Иблис. Рече: "Нима да се поклоня на този, когото Ти сътвори от глина?" (17: 61). Над възгорделия се Иблис тегне проклятие до Съдния ден.

Знанието на ангелите е по-ограничено от това на човека. Той е поставен по-високо от ангелите като "наместник на Земята" (халиф). "И когато твоят Господ рече на ангелите: "Ще създам на земята наместник." - рекоха: "Нима ще създадеш там някой, който ще сее по нея развала и ще лее кърви, докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост?" Рече: "Знам, каквото вие не знаете" (2: 30). И Аллах, сътворил Адам и Хава (Ева, т. е. живот и даваща живот), научава него, човека, на имената на всички неща, за да знае той тайните на земята, на онова, което ангелите разкриват и което скриват – ето защо изисква от ангелите преклонение пред човека. А от човека – вяра в ангелите като Негови вестители.

 


Начало > Религии > Ислям > Ангелите


Реклама