Правни школи

В суннитския ислям се оформят четири основни правни школи. Всяка школа (мазхаб) се придържа към определени принципи при тълкуването на нормите на шариата.

ханифити

Школата е наречена на името на основателя си Абу-Ханифа (VIII в.). Привържениците й допускат по-голяма свобода при тълкуването на шариатските принципи на религиозен живот и правни норми, като условието е решенията да са насочени към добруването на общността. Ханифитите преобладават в Турция, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индия.

маликити

Школата е наречена на своя основател Малик ибн-Анас (VIII в.). Привържениците смятат за валидно и съгласието (иджма) на религиозната община при тълкуването на правните норми, това съгласие според тях намира израз във възгледите на богословите (улама). Маликитите преобладават в африканските страни, по-специално в Северна Африка (Тунис, Мароко, Алжир).

шафиити

Школата е наречена на името на своя основател Аш-Шафии (VIII-нач. на IХ в.). Придържа се най-строго към Сунна и към съгласуването на всички обреди. Шафиитите имат широко присъствие в Египет, Судан, Йордания, Индонезия; частично разпространение имат в Сирия, Турция, Саудитска Арабия, Афганистан.

ханбалити

Школата е наречена на името на основателя си Ибн-Ханбал (VIII в.). Привържениците й са близки по възгледите си до маликитите, като поставят акцент върху богословските тълкувания. Имат присъствие главно в Саудитска Арабия.

 


Начало > Религии > Ислям > Правни школи


Реклама