Петте стълба на исляма

Коранът предписва за всеки мюсюлманин пет ритуални задължения и те са опорите на религиозния култ. Това са:

шахада

Шахада (свидетелство) е веруюто, което се произнася задължително при встъпването в религиозната община и във всекидневното служение, след очищението от нечистотата на идолопоклонничеството: "Няма божество достойно за поклонение освен Аллах и Мухаммад е Неговият пратеник" ("Ла илаха илла-ллах уа Мухаммад расул Аллах").

 

молитва

Молитвата (салат, намаз) е вторият стълб на ислямския култ. Извършва се пет пъти дневно: призори, по пладне, след обяд, при залез слънце и вечер (или през нощта). Има общи и индивидуални молитви. Общите се извършват предимно в джамията. Мястото, на което се произнася молитвата, следва да е чисто и да е оградено от външната нечистота (от суетата на света), затова вярващите винаги постилат молитвено килимче. Към молитва се пристъпва в ритуална чистота. Външното очищение се състои в ритуални умивания (гусул) и събуване на обувките (които вече не са необходими в качеството на посредник между сакралното и профанното). Но то е само видим израз на вътрешното очищение в молитвеното обръщение "в името на Аллах".

 

Молитва на мюсюлманки

 

Молитва на мюсюлманки в Туркмения

Молитвите се произнасят с лице в посока (кибла) към Мека с обърнати напред длани. Регламентират се специалните молитвени поклони. В петъчните дни на големите богослужения се произнасят и проповеди от имама и на тези молитвени служения се събират всички мюсюлмани. Съществуват молитви за специални случаи - по време на пост, за покойник и др.


Намаз

 

милостиня

Регламентирана е задължителната милостиня (закат). В съответствие с имущественото си състояние всеки мюсюлманин е задължен да внася в общината определен налог, предназначен за бедни, за страдащи, за сираци. "Милостинята закат е за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата [към Исляма], и за [откуп на] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя] - задължение от Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър" (9: 60).

Освен закат има и незадължителна, доброволна милостиня - садака.

 

пост по време на рамадан

Задължителният голям пост (саум) се изисква през свещения за мюсюлманите месец Рамадан, месецът, в който пророк Мухаммад е получил първите сури на Откровението. Постът се извършва според определени норми, предполага пълно въздържание от храна и течности от изгрев до залез слънце, задължително въздържание от алкохол и тютюн, от благовония и др. Месецът се изчислява по лунен календар и може да се падне по различно време на годината. На 27-я ден на месеца Рамадан настъпва най-святата нощ – Нощта на предопределението, в която се припомня за низпосланото от Аллах на пророк Мухаммад Откровение и се записват предопределенията на всеки мюсюлманин за следващата година. Краят на поста се отбелязва с празника Рамадан-байрам.

Има и правила за постене при конкретни случаи заради очищение след извършване на определени лоши постъпки.хадж

Хадж (голямото свещенопоклонничество) се извършва ежегодно и центърът му е свещеният храм Кааба в Мека (в Саудитска Арабия). Освен Мека хадж включва посещение и на свещените места в Медина, другия свещен за мюсюлманите град. Маршрутът на хадж е точно определен и по време на поклонението се извършват също така строго определени ритуални действия. "И довършвайте поклонението хадж, и поклонението умра (бел. - малкото поклонение) заради Аллах! А ако сте възпрени, [дайте] жертвено животно според своите възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по главата, тогава – да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който използва поклонението умра и за поклонение хадж, [да даде] жертвено животно според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по време на поклонението хадж и седем, щом се върне, та пълни десет. Това е за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е строг в наказанието!" (2: 196)
Освен тези задължителни религиозни изисквания ("петте стълба") на правилното практикуване на религията съществуват множество конкретни правила на поведение, както и религиозно нравствени изисквания към всеки мюсюлманин. Строго се съблюдават правилата на ритуални очищения.Религиозните норми на живот на мюсюлманите не са обособени от сферата на социалния и правов ред, последният е обхванат в системата на шариата.Начало > Религии > Ислям > Петте стълба на исляма


Реклама