Имам

Ръководещият молитвата. В исляма няма свещенство в смисъла, който е познат от християнството. Духовните лидери нямат приоритет пред другите, равни са пред лицето на Аллах с всички останали членове на умма. Те имат задължението да ръководят богослужението, да знаят и тълкуват Корана и шариата, да прилагат нормите на шариата.Молещ се имам

Джамията символ на Бруней


Начало > Религии > Ислям > Имам


Реклама