Джамия

Джамията е мястото за събиране ("джами" произхожда от корен, означаващ "събирам") и молитви на мюсюлманите. Гради се така, че молещите се да са обърнати с лице към Мека. По форма джамиите са различни, като завършват обикновено с купол. По стил могат да бъдат различни в различните страни. Има изолирана част за предварителните ритуални умивания. Чисто за молитва място се обособява с молитвено килимче. Отделя се помещение за молитви на жените.

 


Джамията на пророк Мухаммад, Медина


Минаретата са с кръгла или квадратна форма и са различен брой, като по принцип по-значителните като центрове за събиране джамии имат повече минарета; най-много са минаретата на джамията в Мека - седем. Градежът на джамията е подчинен на религиозно-естетическа концепция, чиито основни понятия са: джамал - съвършена красота на Аллах, изразена чрез купола на джамията; джалал - величие на Аллах, изразено във величавостта на минаретата; сифат - прекрасните имена на Аллах - писмена върху външните стени на джамията.

В исляма има строга забрана да се изобразява Аллах, безкраен и непостижим. Забранява се и изобразяването на хора или на други живи същества, тъй като това според мюсюлманите би могло да доведе до идолопоклонничеството.

 


Арабеска


Но особено развитие получава изкуството на орнамента - орнаментът присъства и в храма, и в преписите на Корана. В контекста на ислямското религиозно изкуство се формира стилът, наречен арабеска.Старата ислямска архитектураАдхан - призив за молитва в джамията на Омаядите в Дамаск, СирияНачало > Религии > Ислям > Джамия


Реклама