Умма

Религиозната община на мюсюлманите. Названието означава община, общност. "Вие сте най-добрата общност, изведена за хората. Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното, и вярвате в Аллах" (3: 110). Единството на общността е единство на вярващите в единствения Бог, тази вяра и правият път към Аллах са фундаментът на общината. Религиозната общност е по установление на Аллах с мяра, като "средина" (ал-васатия). "И така ви сторихме общност по средината – за да сте свидетели за хората и Пратеника да е свидетел за вас" (2: 143). В този аспект в исляма се разкрива намиращата израз във всички религии идея за "златна средина", "златна мяра".

В умма, чието историческо начало е поставено от пророк Мухаммад, се избира като символ зелено знаме. На символния език на цветовете зеленото е цветът на умиротворяването на противоположностите.

Умма не може да се разглежда като Богочовешки организъм, каквато е Църквата в християнството, защото в исляма е недопустимо да се мислят като съединени божествена и човешка реалност. Названието на мюсюлманската община е етимологично сродно с "умм" (майка) и тя може да се разбира като "майка" на вярващите.Ислямът - част 3/4


Начало > Религии > Ислям > Умма


Реклама