Ахимса

Неувреждане, съзнателно непричиняване на вреда на живите същества. Принципът за неувреждане на всички живи същества е характерен за цялата индийска религиозна култура, но джайнистите го съблюдават особено строго. Той става главният обет за правилно поведение и е мотивиран от религиозната идея за потенциално равенство на всички дживи поради тяхната тъждествена природа. Ненасилието върху другите предполага също и да не им се налага собственото мнение и начин на мислене.

В етическата сфера се проповядва принципът човек да не причинява на другия това, което не иска да бъде сторено на него. За да не погубят неволно някое, дори и най-дребното, живо същество, джайните не обработват земята; прецеждат водата, която пият; със снопове вързани клонки метат пред себе си пътеките, по които минават; не се хранят през нощта; закриват носа си, за да не вдишат някоя живинка; освен че са строги вегетарианци, забраняват да се употребяват за храна развиващи се в почвата грудкови растения като лук, картофи и др.Начало > Религии > Джайнизъм > Ахимса


Реклама