Карма

Обичайно употребяван в множествено число термин, с който се обозначават ефекти от предишни действия, причинени от страсти и причиняващи трансмиграция на дживите в тела на по-низши същества. Такива страсти са гневът, горделивостта, заслепяването, алчността, както и всички страсти, които тласкат към сетивни наслаждения. Те са предизвикани от невежеството и „полепват” като веществени „частици“ върху душата, при което тя се оказва свързана с телесното (като единство в множественото). Поради това човек може да допусне неправилни (неджайнистки) възгледи, да загуби самоконтрол, а това го прави неспособен за резултатно религиозно подвижничество.

Съзнателната, волева религиозна активност на човека се цени изключително високо, въпреки привидната пасивност на религиозната аскеза, чиято цел е в последна сметка човек да бъде неподвластен на телесните привързаности.
Начало > Религии > Джайнизъм > Карма


Реклама