Нирвана

Религиозната цел на джайните; състоянието на нирвана предполага окончателно освобождение (мокша) от кармичните импулси, „неотделимост от унищожеността на кармите“.

Джива, достигнала състоянието на нирвана и така станала сиддха джива, има неотменни и вече неотстраними от нея абсолютно знание и абсолютна праведност. Потенциално всички дживи са способни да достигнат нирвана и в този смисъл те са равни.


Статуя на Махавира в храм в Джайсалмер


Начало > Религии > Джайнизъм > Нирвана


Реклама