Тиртханкар

„Проправящият брод“. Основният религиозен учител, който приема непосредствено от своя предшественик свещеното учение и го предава на следващия тиртханкар. Тиртханкарите са свързани в непрекъсната верига, чието начало се корени в дълбока древност, предшестваща появата на първите индийски шрамани.В настоящата фаза на поредния времеви цикъл на свещеното време тиртханкарите са двадесет и четири и са обект на почитание. Смята се, че първият тиртханкар на религията в сегашния й вид е Ришабха (Адинатх). Махавира Джина е усвоил учението от непосредствено предшестващия го тиртханкар Паршва, чието историческо съществуване е потвърдено, както и това на Махавира.Храмовият комплекс Палитана
(над 1300 храма, разположени на хълмовете Шатрунджая; главният храм е посветен на първия тиртхнкар Ришабха-Адинатх)

Мантра на 72-ма (24 по 3) тиртханкари


Начало > Религии > Джайнизъм > Тиртханкар


Реклама