Шехина

Божие присъствие. С думата, означаваща на иврит „обиталище“, се обозначава Божието присъствие в Йерусалимския храм. По-късно се тълкува изобщо като близостта на Бога до човека, като енергиен аспект на Божеството. Обличането на Шехина в митологема, представяща я като женско божество, е неприемливо от гледна точка на юдейския монотеизъм. Специфично място има в кабалистичните текстове, където се коментира като десети сефирот, завършващ компонент на структурата на първочовека Адам Кадмон.


Шехина и десетте сефироти 


Начало > Религии > Юдаизъм > Кабала > Шехина


Реклама