Мидраш

Корпус от литература, съдържащ равински тълкувания и коментари на Танах.

Основните сборници Мидраш са два. Първият (от ІІІ в.) включва тълкувания на книгите Изход („Мелехита“, т. е. Правила на тълкуването), Левит („Сифра“, т. е. Книга), Числа и Второзаконие („Сифрей“, т. е. Книги). Вторият сборник, наричан Мидраш Рабба (Великият Мидраш), датира от V в. и съдържа множество коментари върху Тора.Хевейну шалом алейхем


Начало > Религии > Юдаизъм > Мидраш


Реклама