Мицва

Заповед (мн. ч. мицвот). Конкретизации на Закона, чието съблюдаване удостоверява праведността на човека, организира живота му, доказва самата негова принадлежност към юдейската религия.

Основните заповеди, дадени чрез Мойсей (египетското му име означава „извлечен от водите“) на Синай, са десет (Изход 20: 2-17). Според законодателните текстове на Мишна (халака) заповедите, които човек трябва да спазва, са 613. Задължението за спазването им се приема съзнателно в акта на обявяване на детето за бар (бат) мицва, т. е. син (дъщеря) на заповедта. От тях е освободен само покойният и това се обозначава, като се отрязва край от молитвения му покров.


 


Начало > Религии > Юдаизъм > Мицва


Реклама