Ритуали на прехода

Ритуали в индивидуалния живот на човека, чрез които той се приобщава към вярата и религиозната общност.

Първият такъв ритуал е обрязването, извършващо се според договора за обрязване (брит мила). То е част от акта на инициация и знак за принадлежност към последователите на Авраам, към религиозната общност на избрания народ. Извършва се обикновено на осмия ден от рождението на момчето. Съответният на това инициационен акт при момичетата е благославяне на името, което се извършва в първия шабат след раждането. Имената на новородените се черпят по правило от свещените книги и изразяват установен в религиозната традиция смисъл. По време на инициационните ритуали бащите на децата четат слова от Тора и произнасят благодарствени молитви.Юдаизмът - част 4/5

Достигането на религиозно пълнолетие предполага, че е завършило базовото религиозно образование, което започва в семейството и продължава в специално религиозно училище (хедер). Тогава момчето и момичето стават деца на заповедта и се задължава да изпълнява заповедите: момчето става бар мицва (на 13-годишна възраст), момичето - бат мицва (на 12-годишна възраст) и това се ознаменува със специален акт в синагогата.


Бар мицваБар/бат мицва ритуал в Хайфа, Израел

Особена ценност представлява за юдеите семейството - то дава възможността да се умножи народа, наследил Авраам (баща на множеството) и Сарра (майка на множеството). Това освещава брачните церемонии. Сключването на брак (кидушим) се съпровожда с брачен договор (ктуба) и изисква свободно съгласие на новобрачните.Сватбен ритуал


Еврейски сватбен ритуал в Ню Йорк

На тържествен ритуал в синагогата те се свързват в съюз пред Бога под сватбено покривало (хупа). Договор за развод (гет) се получава само след продължителни процедури и решение на религиозния съд на равините (Бет дин).

Погребалният ритуал се извършва по правило от принадлежащи към специална за тази цел общност (хевра кадиша): те извършват ритуално умиване, обличат покойния в бели дрехи и го покриват с молитвено покривало (талит); произнасят се специални молитви, свързани с надежда за живот след смъртта, а за много евреи – с вяра във възкресението. Еврейското гробище се нарича още „дом на вечността“ (бет олам) или „дом на живота“ (бет а-хайим).Начало > Религии > Юдаизъм > Ритуали на прехода


Реклама